• ANG BAGONG CT150 LALO PANG PINATIBAY!
  • Higit sa lahat, ang bagong CT150 ay Tricycle Ready Frame na. Kagaya ng dating CT150 model…. Naka ready na for side car ang semi double cradle frame dahil may naka-abang ng bracket sa may head pipe na pagkakabitan ng side car. Reding ready, bilib ka!
    Ang bagong CT150, PINAPINOY!
    Pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph para sa iba pang mga detalye.