• ANG BAGONG CT150 NA PINA-MODERNO!
  • Pina-moderno na. Pina-sosyal pa! Dahil may cellphone charger na ito. Ang bagong CT150, PINA-PINOY! Para sa iba pang detalye, pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph

    #CT150

    #Pinapinoy

    #KawasakiPh