• ANG BAGONG CT150 NA PINALAKAS!
  • Ang bagong CT150 ay PINALAKAS! Ito ngayon ay mas powerful. Kaya naman, hatak kung hatak!
    Ang bagong CT150, PINAPINOY!
    Para sa iba pang detalye, pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph