• ANG BAGONG CT150 NA PINATIBAY
  • Ang bagong CT150 ay lalo pang PINA-TIBAY!
    Ito ay TC ready frame na with a tubular semi double cradle type frame! Kaya naman kahit sa mabigat na kargahan pwedeng pwede!
    Ang bagong CT150, PINAPINOY!
    Para sa iba pang detalye, pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph