• ANG BAGONG CT150 PINAPINOY!
  • Ang bagong CT150 PINAPINOY!
    Ito ay Pina-lakas! Pina-tibay! at Pina-moderno!
    At higit sa lahat Tipid! Tipid! Tipid!
    Kaya huwag ka na magpahuli, punta na sa pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph