• BABANGON KA PILIPINO. LALABAN KA BARAKO.
  • Barako175 - Tunay na BARAKO! May lakas sa anumang laban para sa mga PILIPINO!