• BARAKO II
  • Malubak, akyatin o malayo man ang daan, sa Barako II kayang kaya 'yan!
    Subok sa ano mang laban at gawa para sa BARAKONG PILIPINO!
    Para sa iba pang mga detalye bisitahin ang Kawasaki website sa:
    www.kawasaki.ph o pumunta sa pinaka malapit na Kawasaki dealer sa inyong lugar.