• BARAKO II'S KAWASAKI AUTOMATIC COMPRESSION RELEASE (KACR)
  • Alam nyo ba mga ‘tol na ang Barako II ay may Kawasaki Automatic Compression Release (KACR). Ito ang dahilan kung bakit napaka dali lang i-kick start ng ating Barako. Bata, matanda, babe o lalaki man ‘yan kayang kaya!
    Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph o puntahan ang pinaka malapit na Kawasaki dealer sa inyong lugar.