• BASTA CT MOTORCYCLES, TIPID TIPID TIPID!
  • Sa sobrang tipid sa gasolina ng CT motorcycles, kahit anong bigat ng karga mo kayang kaya! Alam mo naman basta CT motorcycles, tipid tipid tipid! Para sa iba pang mga detalye, pumunta sa pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer o bisitahin ang Kawasaki webiste sa www.kawasaki.ph

    #CTmotorcycles#KawasakiPh