• BASTA CT! TIPIIIIIIIIIID!
  • Huwag na malungkot sa taas ng presyo ng gasoline, dahil sa CT motorcycles siguradong tipid! tipid! tipiiiiiid! ka sa gasolina!!
    Para sa iba pang mga detalye tungkol sa CT motorcycles, bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph o pumunta sa pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer.