• BE A RESPONSIBLE RIDER
  • Ang responsableng rider ay nag susuot ng tama at kompletong proteksyon sa katawan. Tama ba mga Papi?!
    Always remember, Kawi cares because Kawasaki cares!