• CT Genuine Parts Promo
 • Jan 13 2024
 • Ang ORIGINAL na CT Genuine Parts ay MAS PINAMURA na upang hindi mo na kailanganin pang bumili ng mga replacement parts 
    
  Ano pang iniintay mo pumunta na sa Kawasaki Authorized Dealer na malapit sa inyong Lugar
  Promo Duration : June 15,2023 to June 30,2024
    
  For complete list of parts, visit: https://www.facebook.com/KawasakiMotorsPH/posts/pfbid02TRPviM9Cwq224jGzFjq9P1XB9C4pKQ2unvJTGBJdG7Ni8rVYrcwiCDaD5tW5oR93l