• CT100 - TIPID! TIPID! TIPID!
  • Dahil ang CT100 ay Tipid! Tipid! Tipid!
    Sigurado kang winner ang iyong kita!!
    Para sa iba pang mga detalye bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph o pumunta sa pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer sa inyong lugar.