• CT100B BIIIIIBILIB KA!
  • Ngayon ang CT100B ay may USB charging port na! Kaya nga sa CT100B, mas biiiiiiiibilib ka lalo!
    Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph o pumunta sa pinaka malapit na Kawasaki motorcycle dealer sa inyong lugar.