• CT100B - BIIIIIIIIIIIIIIBILIB KA!
  • Masdan mo ng mabuti, ang CT100B ay nagtataglay ng katangian na makapag bibigay sa iyo ng umaatikabong 92 km/li (solo use).
    Isang napaka laking ginhawa sa ating pang araw araw na buhay! Tunay ngang ito ay TIPID! TIPID! TIPID!
    CT100B! Biiiiiiiiiiibilib ka!
    Para sa iba pang mga detalye bisitahin ang Kawasaki webpage sa: https://kawasaki.ph/motorcycles/ct-series/ct100b/#show-content o pumunta sa pinaka malapit na Kawasaki store dealer sa inyong lugar.