• CT150 ANG PERFECT NA PAAAAAANDELIVER!
  • Masdan ang steel grip frame ng bagong CT150 na may carrier!
    Multi-purpose ang gamit na pwedeng pang karga ng delivery products.
    Perfect na PANDE! Paaaaandeliver!
    Ang bagong CT150, PINAPINOY!
    Pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph para sa iba pang mga detalye.