• CT150 PINAPINOY!
  • Pandeliver man o sa kahit anong gamit ng motorsiklo i-CT150 motorcycle na yan! Sa tipid sa gasolina panalo ka!!
    Para sa iba pang mga detalye bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph o bisitahin ang pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer sa inyong lugar.