• CT150 PINAPINOY PROMO
 • Kapag bumili ka ng bagong CT150, may libre kang brand new cellphone!!
  CT150 Pinapinoy na, pandeliveriiing pa!
  **Promo period is from June 1, 2021 – July 31, 2021
  **Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-119560 Series of 2021
  **ASC Ref No. K161N052421KS

  For Website 2