• CURFEW AT ASWANG NGAYONG QUARANTINE.
  • Hello mga friends! Habang tayo ay nasa quarantine tayo po ay sumunod sa curfew upang tayo ay maging safe! Isang handog paalala mula sa Kawasaki at kay Ginoong Bayani Agbayani. #WeHealAsOne