• GAWING MAS MERRY ANG IYONG CHRISTMAS! MAG CT MOTORCYCLES KANA, PAAAANDELIVER!
  • Sa malakihang delivery mag CT150 motorcycles kana. Paaaaaandeliver!
    Sa katipiran sa gasolina, subok na subok na. Winner ka!
    Punta na sa pinaka malapit mong motorcycle dealer at mag simula ng mag Pande!!
    Para sa iba pang mga detalye tungkol sa CT motorcycles, bisitahin ang Kawasaki website sa: www.kawasaki.ph