• BAKIT CT150? KASI NGA TIPID.TIPID. TIPID
  • Ikaw ay mapapa Tipid. Tipid. Tipid talaga sa CT150 motorcycle! Sulit na sulit ka sa bawat byahe mo.
    Ano pa hinihintay mo? Para sa iba pang mga detalye bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph o pumunta sa pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer.