• KAWI'S SHOUT-OUT TO ROUSER GROUP OF THE PHILIPPINES CLUB
  • Kawi again here mga Papi! Your favorite rider!
    Isang malaking pagbati para sa RGP!! (Rouser Group of the Philippines). Ride responsibly po lagi mga Papi! Ingat po and see you soon.
    Always remember, Kawi cares because Kawasaki cares!