• LABOR'S DAY GREETING
  • Isang Pagpupugay sa Manggagawang Pilipino!

    Pasasalamat Mula sa Kawasaki Barako.