• MALIGAYANG ARAW NG KALAYAAN!
  • Maligayang araw ng Kalayaan! Isang pagpupugay sa lahing PILIPINO.

     

    #KawasakiPh #BabangongKaPilipino #LalabanKaBarako #BarakongPilipino #TunayNaBarako #ArawNgKalayaan #PhilippineIndependenceDay #BarakoParaSaPilipino #LakasNgBarako #PusongPilipino #KawasakiMotorsilo