• BABANGON KA PILIPINO. LALABAN KA BARAKO!
  • Kahit sa anumang laban, di ka aatrasan ng BARAKO II. Lakas ng BARAKO! para sa pamilyang PILIPINO.

    Para sa iba pang mga detalye, maaring i check ang Kawasaki website: https://kawasaki.ph/motorcycles/barako-ii/

    #KawasakiPh #BabangonKaPilipino #LalabanKaBarako #BarakongPilipino #TunayNaBarako #BarakoParaSaPilipino #LakasNgBarako #PusongPilipino #BarakoMotorsiklo