• MGA PAALALA UPANG LABANAN ANG COVID-19
  • Be safe at stay home po tayo. Sabay sabay po natin labanan ang Covid-19. Isang paalala po mula sa Kawasaki at kay Ginoong Robin Padilla.