• MOTHER'S DAY GREETING
  • Para sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo Inay, maraming salamat po!

    Maligayang Araw ng mga Ina!