• PANG SERVICE MO MAN O PANG DELIVER, CT MOTORCYCLES ANG INYONG... CAPTAIN TIPID!
  • Pang service ba? Or pang deliver? CT motorcycles ang bagay dyan! CT100, Tipid! Tipid! Tipid!