• PANDE! CT MOTORCYCLES... PAAANDELIEVER!!
  • Ang sagot sa panahon ngayon ay Pande!
    Sa CT motorcycles, lahat ng klase ng pande kayang kaya. Subok sa katipiran at tibay, dito panalong panalo ka!
    Paaaaaandeliver!
    Punta sa pinaka malapit mong motorcycle dealer at mag simula ng mag Pande!!
    Para sa iba pang mga detalye tungkol sa CT motorcycles, bisitahin ang Kawasaki website sa: www.kawasaki.ph