• PANDE!
  • Ikaw ay mapapa lingon agad kapag CT motorcyles ang dumaan. Dahil sa tipid sa gasolina, tikas ng itsura at higit sa lahat ito ay pinamoderno pa!
    Kaya ngayon sa CT motorcycles mag paaaaaaaaaaandeliver na!
    Para sa iba pang mga detalye, pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki motorcycle dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph
    *ASC Ref. Code K058N070621KS