• PANDELIVER BA? MGA CT MOTORCYCLES KANA!
  • Pandeliver ba? Mag CT Motorcycle ka na!
    Sa katipiran sa gasolina, subok na subok na. Winner ka!
    Pumunta na sa pinakamalapit mong Kawasaki motorycle dealer at mag simula nang mag PANDE!!