• PINA-TIBAY, PINA-LAKAS AT PINA-MODERNO NA CT150!
  • Ang bagong CT150 ay PINA-TIBAY, PINA-LAKAS at PINA-MODERNO! Bagay na bagay para sa lahat ng mga Pinoy riders!
    Ang bagong CT150, PINA-PINOY!
    Para sa iba pang detalye, pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph