• PRACTICAL TIPS PARA IWAS COVID-19 MULA KAY KAWI
  • Tandaan mga Papi, higit sa lahat kailangan na tayo ay malakas ang katawan at resistensya. Sundan ang mga tips para iwas sa Covid 19. Kawi cares because Kawasaki cares! #WeHealAsOne