• ROUSER NS125FI'S SEAT HEIGHT
  • Ang seat height ng Rouser NS125FI ay bagay na bagay kahit kanino. Comfortable ang seat height nito, at 800mm. Mas "friendly" kesa sa mga ibang standard bike kaya madali para sa ating mga Pilipino riders.
    Para sa iba pang detalye, pumunta na sa pinaka malapit mong Kawasaki dealer o bisitahin ang Kawasaki website sa www.kawasaki.ph