• SAMU'T SARING PAALALA NGAYONG QUARANTINE
  • Ang perang galing po sa ating gobyerno ay gamitin po natin para po i pang bili ng pagkain ng ating pamilya. Isang handog paalala mula sa Kawasaki at kay Ginoong Bayani Agbayani. #WeHealAsOne