• STAY AT HOME NGAYONG QUARANTINE! LALO NA KUNG DI KAPA NALILIGO.
  • Mga kaibigan STAY AT HOME po tayo para po sa ating kapakanan. Lalo na kung tayo ay hindi pa naliligo. Isang handog paalala mula sa Kawasaki at kay Ginoong Bayani Agbayani. #WeHealAsOne